Team


Praktijk Helpman is een maatschap voor fysiotherapie, manuele therapie en kinderfysiotherapie.
Bernadette Kuhlmann:
Fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut, tevens gespecialiseerd in ballet en palliatieve zorg. Medical tapen.
Aanwezig op woensdag en vrijdag.

Rienk Koeneman:
Fysiotherapeut, gespecialiseerd in zwemmen en begeleiding van topzwemmers. Medical tapen.
Aanwezig maandag t/m vrijdag.

Rian Arends:
Fysiotherapeut en manueel therapeut, tevens gespecialiseerd in atletiek. MFTP (triggerpoints). Medical tapen.
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Annemieke Dirks:
Mobilisatietechnieken volgens Mulligan, sportfysiotherapeut met als speciaal aandachtsgebied tennis en hockey. Medical tapen.
Aanwezig op maandag, woensdag, donderdagavond en vrijdag.

Alle fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het KNGF en ingeschreven in het BIG register en in het Centraal Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten
De manueeltherapeuten zijn tevens aangesloten bij de NVMT en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor
Manueeltherapeuten.
De kinderfysiotherapeut is aangesloten bij de NVFK en ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister voor Kinderfysiotherapeuten.

We werken volgens de richtlijnen van het KNGF, de NVMT en NVFK, en volgen regelmatig bij- en nascholing.